Selskapene slår seg sammen og samler sin satsning innen facility management og teknisk eiendomsdrift i Norden.

Det nye selskapet – FaciliTec AS – vil samles under organisasjonsnummeret 995 437 996 og ha adresse i Industriveien 8b, 1461 Lørenskog.

Det fusjonerte selskapet blir en stor og slagkraftig aktør som vil levere alle tjenester innen eiendomsdrift/forvaltning og komplett facility management i Norden. Vi vil ta i bruk og utvikle digitale plattformer og ny teknologi som løfter bransjen til et nytt nivå.

Vi vil tilby innovative løsninger – og være en foretrukket partner for de som ønsker fokus på teknologi, bærekraft og kvalitet for sine eiendommer på en enkel og fremtidsrettet måte.

Våre tjenester vil omfatte hele bredden innen teknisk eiendomsdrift, forvaltning og energiledelse, prosjektstyring samt tradisjonelle tjenester som renhold, kantine, vaktmester, resepsjon, posttjenester m.m.