Vårt felles navn og merkevare vil fra og med 27.10.2021 være FaciliTec AS, med organisasjonsnummer 995 437 996 og adresse i Industriveien 8B, 1461 Lørenskog, som også er besøksadressen.

Det fusjonerte selskapet blir en stor og slagkraftig aktør, som vil levere alle tjenester innen eiendomsdrift/forvaltning og komplett facility management i Norden. Vi vil ta i bruk og utvikle digitale plattformer og ny teknologi som løfter bransjen til et nytt nivå.

Vi vil tilby innovative løsninger og være en foretrukket partner for dem som ønsker fokus på teknologi, bærekraft og kvalitet for sine eiendommer på en enkel og fremtidsrettet måte.

Våre tjenester vil omfatte hele bredden innen teknisk eiendomsdrift, forvaltning og energiledelse, prosjektstyring samt tradisjonelle tjenester, som renhold, kantine, vaktmester, resepsjon, posttjenester m.m.

Fakturaadresse: EHF / faktura@facilitec.no
Besøksadresse: Industriveien 8B, 1461 Lørenskog