Od 27.10.2021 naszą wspólną nazwą i marką będzie FaciliTec AS, numer organizacji 995 437 996 i adres Industriveien 8B, 1461 Lørenskog, który jest również adresem odwiedzin.

Det fusjonerte selskapet blir en stor og slagkraftig aktør, som vil levere alle tjenester innen eiendomsdrift/forvaltning og komplett facility management i Norden. Vi vil ta i bruk og utvikle digitale plattformer og ny teknologi som løfter bransjen til et nytt nivå.

Będziemy oferować innowacyjne rozwiązania i być preferowanym partnerem dla tych, którzy chcą w prosty i przyszłościowy sposób skupić się na technologii, zrównoważonym rozwoju i jakości swoich nieruchomości.

Nasze usługi obejmą pełen zakres technicznego zarządzania nieruchomością, zarządzania i zarządzania energią, zarządzania projektami, a także usługi tradycyjne, takie jak sprzątanie, stołówka, dozorca, recepcja, usługi pocztowe itp.

Adres do faktury: EHF / faktura@facilitec.no
Adres do zwiedzania: Industriveien 8B, 1461 Lørenskog