Bolagen går samman och slår samman sina investeringar i facility management och teknisk fastighetsförvaltning i Norden.

Det nya bolaget – FaciliTec AS – kommer att bildas under organisationsnummer 995 437 996 och ha adress på Industriveien 8b, 1461 Lørenskog.

Det sammanslagna bolaget blir en stor och kraftfull aktör som ska leverera alla tjänster inom fastighetsförvaltning/förvaltning och komplett anläggningsförvaltning i Norden. Vi ska ta till oss och utveckla digitala plattformar och ny teknik som lyfter branschen till en ny nivå.

Vi ska erbjuda innovativa lösningar – och vara en föredragen partner för den som vill fokusera på teknik, hållbarhet och kvalitet för sina fastigheter på ett enkelt och framtidsinriktat sätt.

Våra tjänster kommer att omfatta hela bredden av teknisk fastighetsförvaltning, administration och energihushållning, projektledning samt traditionella tjänster som t.ex. städning, matsal, vaktmästare, reception, posttjänster m.m.