Vårt gemensamma namn och varumärke blir FaciliTec AS från 2021-10-27, med organisationsnummer 995 437 996 och adress på Industriveien 8B, 1461 Lørenskog, som också är besöksadress.

Det fusjonerte selskapet blir en stor og slagkraftig aktør, som vil levere alle tjenester innen eiendomsdrift/forvaltning og komplett facility management i Norden. Vi vil ta i bruk og utvikle digitale plattformer og ny teknologi som løfter bransjen til et nytt nivå.

Vi ska erbjuda innovativa lösningar och vara en föredragen partner för dig som vill fokusera på teknik, hållbarhet och kvalitet för sina fastigheter på ett enkelt och framtidsinriktat sätt.

Våra tjänster kommer att omfatta hela bredden av teknisk fastighetsförvaltning, förvaltning och energihushållning, projektledning samt traditionella tjänster såsom städning, matsal, vaktmästare, reception, posttjänster m.m.

Fakturaadress: EHF / faktura@facilitec.no
Besöksadress: Industriveien 8B, 1461 Lørenskog