Sprawy bieżące

Brannslukningsapparat

Kursy w Systematycznym Bezpieczeństwie Przeciwpożarowym w Szwecji: Droga ku Bezpieczeństwu

EcoVadis przyznał srebrny medal FaciliTec, przyznając jej wynik w percentylu 85.

EcoVadis ocenia środowiskowe, etyczne oraz zrównoważone aspekty działalności przedsiębiorstw. FaciliTec jest bardzo dumne z przyznanej srebrnej nagrody, a jej wynik percentylowy wynoszący 85 stanowi źródło ogromnej satysfakcji.

Pani w koszulce Facilitec zajmuje się pracą ogrodniczą. Zdjęcie zostało zrobione prosto nad krzakiem. Zdjęcie.

Rozsądny zrównoważony rozwój w zarządzaniu obiektami

Słowo „zrównoważony rozwój” jest już nieco przestarzałe, ale my, którzy pracujemy w zarządzaniu obiektami, musimy nadal pracować coraz ciężej, aby nadać priorytet naszym celom w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z naszą centralą pod nr tel. +48727643777 lub tutaj znajdziesz dane kontaktowe poszczególnych działów

Kontakt