EcoVadis przyznał srebrny medal FaciliTec, przyznając jej wynik w percentylu 85.

EcoVadis ocenia środowiskowe, etyczne oraz zrównoważone aspekty działalności przedsiębiorstw. FaciliTec jest bardzo dumne z przyznanej srebrnej nagrody, a jej wynik percentylowy wynoszący 85 stanowi źródło ogromnej satysfakcji.

Od momentu założenia w 2007 roku, EcoVadis stało się największym i najbardziej zaufanym na świecie dostawcą ocen zrównoważonego rozwoju korporacyjnego. Stworzyli globalną sieć obejmującą ponad 100 000 ocenianych firm. Mimo, że FaciliTec działa zaledwie od dwóch lat, otrzymało już srebrny medal za pracę w obszarze ochrony środowiska, praw pracowniczych, praw człowieka, etyki i zrównoważonych zakupów.

Wysoki percentyl to korzystna ocena.

FaciliTec CEO, Michel Berglund, jest bardzo zadowolony z otrzymanego srebra, a zwłaszcza z wyniku percentylowego.

"W EcoVadis termin 'percentyl' służy do porównywania i klasyfikowania wyników zrównoważonego rozwoju firmy w stosunku do innych przedsiębiorstw w tej samej branży," - mówi Michel Berglund.

Percentyl wskazuje odsetek firm, których wynik w dziedzinie zrównoważonego rozwoju jest równie dobry lub gorszy niż wynik ocenianej firmy. Fakt, że FaciliTec uzyskało wynik w percentylu 85 oznacza, że 85% firm ocenianych w tej samej branży osiągnęło gorszy wynik w zakresie zrównoważonego rozwoju, podczas gdy 15% osiągnęło lepszy wynik.

"Mimo, że FaciliTec działa zaledwie od dwóch lat, otrzymało już srebrny medal za pracę w obszarze ochrony środowiska, praw pracowniczych, praw człowieka, etyki i zrównoważonych zakupów."

Narzędzia do poprawy praktyk CSR

Globalny system EcoVadis ocenia i klasyfikuje wyniki firm w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz inicjatyw związanych z korporacyjną odpowiedzialnością społeczną (CSR), obejmujących aspekty środowiskowe, prawa pracownicze, prawa człowieka, etykę oraz zrównoważone zakupy. Ich celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju, dostarczając firmom na całym świecie narzędzia i wskazówki umożliwiające poprawę praktyk CSR i zarządzanie łańcuchem dostaw w bardziej zrównoważony sposób" - mówi Michel Berglund.

Już zmierzają po złoto

EcoVadis przyznaje medale, aby przedstawić wyniki firm i ich pozycje w systemie ocen zrównoważonego rozwoju. Są to: brąz, srebro, złoto i platyna.

"Te medale stanowią motywujący czynnik do dalszej poprawy i kontynuowania pracy nad zrównoważonym rozwojem, odpowiedzialnością społeczną i przyczyniają się do bardziej zrównoważonej globalnej gospodarki. Praca FaciliTec nad zdobyciem złota już się rozpoczęła." – podsumowuje FaciliTec, CEO Michel Berglund.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z naszą centralą pod nr tel. +48727643777 lub tutaj znajdziesz dane kontaktowe poszczególnych działów

Kontakt