EcoVadis-sølv til FaciliTec – med en prosentil på 85

EcoVadis vurderer tiltak innen miljø, etisk handel og bærekraft. FaciliTec er svært stolte av å ha blitt tildelt sølvmedalje – med en prosentil på 85.

Siden etableringen i 2007 har EcoVadis vokst til å bli verdens største og mest pålitelige leverandør av bedrifters bærekraftsvurderinger. De har skapt et globalt nettverk med mer enn 100 000+ vurderte selskaper. Med bare to års drift har FaciliTec allerede blitt tildelt sølvmedalje for sitt arbeid innen miljø, arbeidskraft- og menneskerettigheter, etikk og bærekraftig innkjøp.

Høy prosentil er bra

CEO for FaciliTec, Michel Berglund, er svært fornøyd med sølvet, spesielt med prosentilen.

– I EcoVadis brukes begrepet "prosentil" for å sammenligne og rangere et selskaps bærekraftsprestasjon i forhold til andre selskaper innen samme bransje, sier Berglund.

Prosentilen indikerer det prosentvise antallet selskaper som har en bærekraftsprestasjon som er like god eller dårligere enn det vurderte selskapet. At FaciliTec har en prosentil på 85 betyr at 85% av de vurderte selskapene innen samme bransje har en dårligere bærekraftsprestasjon, mens 15% har bedre ytelse.

«Med bare to års drift har FaciliTec allerede blitt tildelt sølvmedalje for sitt arbeid innen miljø, arbeidskraft- og menneskerettigheter, etikk og bærekraftig innkjøp.»

Verktøy for å forbedre CSR-praksis

EcoVadis sitt globale system vurderer og rangerer selskapers bærekraftsprestasjoner og CSR-initiativer (Corporate Social Responsibility), inkludert miljø, arbeidskrafts- og menneskerettigheter, etikk og bærekraftig innkjøp. Målet deres er å fremme bærekraft ved å gi selskaper over hele verden innsikt og verktøy for å forbedre sine CSR-praksiser og håndtere leverandørkjedene sine på en mer bærekraftig måte, sier Michel Berglund.

Sikter allerede mot gull

EcoVadis bruker et medaljesystem for å vise selskapenes bærekraftsprestasjon og plassering i deres bærekraftsvurderingssystem: bronse, sølv, gull og platina.

Disse medaljene er en motivasjonsfaktor for å forbedre og fortsette arbeidet mot bærekraft, samfunnsansvar og bidra til en mer bærekraftig global økonomi, og arbeidet med at FaciliTec skal nå gull er allerede i gang, avslutter CEO Michel Berglund.

Kontakt oss

Kontakt vårt sentralbord på tlf. 400 00 004 eller finn kontaktinfo til de ulike avdelingene her

Kontakt