Om oss

Vi gjør det enkelt!

FaciliTec leverer et stort spekter av facility management-tjenester i Norden og Polen.

FaciliTec - Vi gjør det enkelt!

Vi tar vare på og øker verdier på eiendommer - og sørger for at det er enkelt å skape stor trivsel i det daglige! For våre kunder, for deres medarbeidere og kunder – og for beboere. Vi har også stort fokus på våre medarbeidere.

 

FaciliTec ble til i 2021 gjennom en fusjon av Mitie Norge AS og TBB Eiendomsdrift AS, som begge har lang historie tilbake lokalt på Østlandet i Norge og nordisk og internasjonalt gjennom Mitie.

Pr sommeren 2023 er vi over 150 medarbeidere som betjener nær 1000 kunder i seks land: Danmark, Finland, Island, Norge, Polen og Sverige. Og vi vokser stadig!

Våre spesialiteter er høy teknisk kompetanse – og stor bredde i tjenestene (hard og soft service) – med skreddersøm og fleksibilitet!

Innovative tekniske løsninger brukes også for å gjøre det enkelt for våre kunder å få håndtert det de ønsker – og enkelt å kommunisere med oss. Dette skjer via kundeportalen FaciliWorld. Vi har stort fokus på bærekraft – gjennom våre egne bærekraftsmål.

Våre tre siste bokstaver i FaciliTec har en viktig betydning for oss og våre kunder.

En svart runding med et hvitt tannhjul og facilitec strekene. Grafikk

Technology

Høy kompetanse på det tekniske. Følger med på og bidrar til å utvikle bransjen innen tekniske løsninger.

En hånd som holder en plante med to blader som går til hver sin side. Inne i en grønn runding. Grafikk

Environment

Miljø og bærekraft er prioritert hele veien. Vi har definert åtte mål som utgjør vår egen bærekraftstrategi.

En enkel grafikk av et hode med en stjerne inni en gul runding. Grafikk

Client

Kunden i fokus! Med skreddersydde løsninger, personlig service og FaciliWorld – vi gjør det enkelt!

FaciliTec - 8 bærekraftsmål

 

FaciliTec har definert åtte mål som utgjør vår egen bærekraftstrategi. Ambisjonene for bærekraftarbeidet er å bidra til å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer.

For å kunne nå en bærekraftig utvikling har vi ambisjoner om å samle bærekraftarbeidet i et eget rammeverk.

Våre åtte bærekraftsmål:

  1. Ansvarlig forbruk og produksjon
  2. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  3. Industri, innovasjon og infrastruktur
  4. God helse og livskvalitet
  5. Likestilling
  6. Livet i havet
  7. Samarbeid for å nå målene
  8. Stoppe klimaendringene
En dame i Facilitec t-skjorte driver med gartnerarbeid. Bildet er tatt fra rett over busken. foto

Vår bærekraftstrategi kan sammenfattes i følgende punkter:

FaciliTec skal drive en miljøvennlig, profesjonell og sikker virksomhet.
FaciliTec skal være en ansvarlig og utviklende arbeidsgiver.
FaciliTec skal utvikles stabilt og lønnsomt ut ifra en god etisk og moralsk innstilling.
FaciliTec tar ansvar for sine leverandører.
FaciliTec skal stille til rådighet korrekt og relevant informasjon.

Bl.a er mange av våre 100 biler elektriske og alt av materiell og kjemikalier som vi bruker er av fremste miljøvennlige sort.

Åpenhetsloven

 

FaciliTec følger selvsagt Åpenhetsloven og har innarbeidet alle nødvendige rutiner for å overholde denne.

Vi har et kontinuerlig fokus på å forebygge, redusere og stoppe negativ påvirkning på samfunnet og miljøet og har implementert strenge interne retningslinjer for bærekraftighet. Inkludert å redusere energiforbruk og avfall, samt å velge miljøvennlige løsninger ved innkjøp og produksjon.

Har du spørsmål om FaciliTecs forhold til Åpenhetsloven eller til noen av våre samarbeidspartnere/leverandører?

Send e-post til apenhet@facilitec.no

FaciliTec er en del av Aesse-konsernet, som også består av Insider Facility Solutions AS, Norsk Offshore Catering AS, Reco Bygg og Skadeteknikk AS, Betotec AS og Canny Hjemmerenhold AS.

Kontakt oss

Kontakt vårt sentralbord på tlf. 400 00 004 eller finn kontaktinfo til de ulike avdelingene her

Kontakt