Tjenester

Tjenester vi leverer

FaciliTec tilbyr flere hundre tjenester og løsninger – satt sammen med skreddersøm og fleksibilitet etter våre kunders behov og ønsker. Her er en oversikt over noen av tjenestene.

Slik leverer vi

Facility management

FaciliTec er en ledende leverandør av Facility Management-tjenester som spesialiserer seg på å tilby skreddersydde løsninger for organisasjoners eiendomsbehov. Våre omfattende tjenester har som mål ikke bare å sikre at en organisasjons eiendommer fungerer jevnt og effektivt, men også å levere betydelige kostnadsbesparelser.

 • Vedlikehold og drift: Vi tilbyr regelmessig vedlikehold og drift av bygninger og infrastruktur for å sikre sikkerhet og driftsstabilitet.
 • Sikkerhet: Vi implementerer avanserte sikkerhetsløsninger, inkludert overvåkingssystemer og adgangskontroll, for å beskytte bygninger og deres innbyggere.
 • Renhold: Vi håndterer daglig rengjøring og vedlikehold av innendørs områder for å skape et rent og hygienisk arbeidsmiljø.
 • Energiadministrasjon: Gjennom overvåking og optimalisering av energiforbruket hjelper FaciliTec organisasjoner med å redusere sine energikostnader og miljøpåvirkning.
 • Space Plannning og optimalisering: Vi jobber med å optimalisere bruken av tilgjengelig plass, inkludert omorganisering av arbeidsplasser og opprettelse av effektive arbeidsområder.
 • Teknisk vedlikehold: Vi tar oss av vedlikehold og reparasjon av tekniske systemer som varme-, ventilasjons- og klimaanlegg samt elektriske systemer.
 • Miljø og bærekraft: Vi fremmer miljøvennlige praksiser gjennom avfallshåndtering, resirkulering og implementering av energieffektive løsninger.
 • Prosjektledelse: Vi kan håndtere ulike eiendomsrelaterte prosjekter, inkludert renoveringer og installasjon av ny utstyr, for å sikre at prosjektene gjennomføres vellykket.

FaciliTecs Facility Management-modell er designet for å skape en trygg, ren og effektiv arbeidsmiljø samtidig som den leverer betydelige kostnadsbesparelser gjennom smarte og bærekraftige metoder, systemer og løsninger.

Eiendomsforvaltning

FaciliTec tilbyr profesjonell og skreddersydd eiendomsforvaltning som har som mål å optimalisere verdien og driften av kommersielle eiendommer. Vårt erfarne team av eiendomsforvaltere og tekniske eksperter jobber tett med våre kunder for å sikre at deres eiendommer er godt vedlikeholdt, bærekraftige og gir en positiv opplevelse for de som bruker dem.

 • Teknisk drift og vedlikehold: Vi tar hånd om den tekniske driften og vedlikeholdet av eiendommen, inkludert regelmessige inspeksjoner, forebyggende vedlikeholdstiltak og reparasjoner for å sikre at alle systemer og utstyr fungerer optimalt.
 • Eiendomsovervåkning: Vi overvåker eiendommen døgnet rundt gjennom avanserte overvåkingssystemer og gjennomfører regelmessige sikkerhetsrunder for å sikre at eiendommen er trygg og beskyttet mot alle typer risikoer.
 • Leieadministrasjon: Vi håndterer leieadministrasjonen, inkludert fakturering, inkassovirksomhet og kontraktsadministrasjon. Vi sørger for at leietakere følger kontraktsvilkårene og at betalinger mottas i tide.
 • Kundeservice: Vi tilbyr høykvalitets kundeservice til både eiendommens eiere og leietakere. Vi håndterer alle henvendelser og saker raskt og profesjonelt for å sikre høy kundetilfredshet.
 • Bærekraftsstrategier: Vi utvikler og implementerer bærekraftsstrategier for å redusere eiendommens miljøpåvirkning og optimalisere energiforbruket. Dette inkluderer bruk av fornybare energikilder og energieffektiviseringstiltak.
 • Renoveringsprosjekter: Vi planlegger og overvåker renoverings- og oppgraderingsprosjekter for å sikre at de gjennomføres effektivt, innenfor budsjett og i tråd med eiendommens langsiktige mål.

Ved å outsource eiendomsforvaltningen til FaciliTec kan eiendomseiere og investorer være trygge på at deres eiendeler håndteres på en profesjonell og kostnadseffektiv måte. Vår ekspertise og erfaring sikrer at eiendommer er i best mulig stand og genererer langsiktig lønnsomhet og tilfredsstillelse for alle parter.

Vaktmestertjenester

FaciliTec tilbyr omfattende vaktmestertjenester som er designet for å skape trygge og godt vedlikeholdte eiendommer. Vårt dedikerte personale og profesjonelle tilnærming sikrer at bygninger og fasiliteter håndteres på en effektiv, sikker og innbydende måte.

 • Eiendomsvedlikehold: Våre vaktmestre er ansvarlige for daglig vedlikehold og drift av eiendommen, inkludert rengjøring, avfallshåndtering, vanning, snørydding og gressklipping. Vi sørger for at eiendommen alltid er ren og ryddig.
 • Sikkerhet og overvåkning: Vi leverer sikkerhetstjenester som overvåking av CCTV-kameraer, tilgangskontroll og runderinger for å sikre at eiendommen er trygg og beskyttet mot inntrengere og hærverk.
 • Driftsovervåkning: Våre vaktmestre overvåker tekniske systemer og utstyr på eiendommen for å identifisere potensielle problemer tidlig og ta tiltak for å forhindre driftsavbrudd.
 • Kundeservice: Våre vaktmestre fungerer som frontlinjepersonell og tilbyr en vennlig og profesjonell service til beboere og besøkende. Vi håndterer spørsmål og henvendelser effektivt for å skape en positiv opplevelse for alle som besøker eiendommen.
 • Vedlikeholdstiltak: Våre vaktmestre utfører mindre vedlikeholdstiltak og reparasjoner ved behov, for eksempel utskifting av lyspærer, justering av dører og vinduer, samt håndtering av mindre snekker- og VVS-problemer.
 • Miljøvennlige praksiser: Vi integrerer miljøvennlige metoder i våre vaktmestertjenester, inkludert bruk av miljøvennlige rengjøringsmidler og energieffektive metoder for å redusere vår miljøpåvirkning.

Våre vaktmestre er grundig opplært og engasjert i å skape et trygt og hyggelig miljø for alle som oppholder seg eller arbeider på eiendommen. Med FaciliTecs vaktmestertjenester kan du være trygg på at eiendommen din vil være i gode hender og at alt vil bli håndtert på en profesjonell og nøyaktig måte.

Teknisk vedlikehold

FaciliTec tilbyr høykvalitets teknisk vedlikehold for å sikre jevn og effektiv drift av dine fasiliteter. Vårt tekniske vedlikeholdsteam er spesialisert på å håndtere ulike tekniske systemer og installasjoner, og vi streber etter å tilby pålitelige og kostnadseffektive løsninger for våre kunder.

 • Forebyggende vedlikehold: Vi implementerer forebyggende vedlikeholdsprogrammer for å forhindre feil og minimere driftsstans. Gjennom regelmessig inspeksjon og vedlikehold av installasjoner kan vi identifisere potensielle problemer før de blir store og dyre
 • Reparasjons- og feilsøkingstjenester: Våre erfarne teknikere reagerer raskt på akutte problemer og utfører raske reparasjoner. Vi bruker avansert feilsøkingsteknikk og høykvalitets reservedeler for å sikre at utstyret blir gjenopprettet til full funksjonalitet
 • Utstyrsoppgradering og erstatning: Ved behov gjennomfører vi oppgraderinger av eksisterende utstyr eller erstatter utdaterte systemer med moderne og energieffektive alternativer for å øke ytelsen og redusere energiforbruket.
 • Energi- og miljøstyring: Vi hjelper våre kunder med å optimalisere sine energisystemer og redusere sin miljøpåvirkning gjennom implementering av energisparende tiltak og grønne teknologier.
 • Dokumentasjon og rapportering: Vi holder nøyaktig oversikt over alle utførte inspeksjoner, reparasjoner og vedlikeholdstiltak. I tillegg tilbyr vi detaljerte rapporter til våre kunder for å holde dem informert om statusen til deres installasjoner og systemer.
 • Opplæring og konsultasjon: Vi tilbyr opplæring til kundens personale og gir teknisk rådgivning for å optimalisere bruken av utstyr og forbedre systemenes levetid.

Med vårt tekniske vedlikehold hjelper FaciliTec våre kunder med å holde fasilitetene sine i topp stand, noe som reduserer driftsavbrudd, øker effektiviteten og sparer kostnader på lang sikt. Vårt dedikerte tekniske personale er klare til å møte dine tekniske vedlikeholdsbehov på en profesjonell og effektiv måte.

Energirådgivning

Energirådgivning fra FaciliTec er skreddersydd for å hjelpe bedrifter og organisasjoner med å effektivisere energibruken og redusere kostnadene samtidig som de bidrar til en bærekraftig miljøpåvirkning. Gjennom våre erfarne energirådgivere tilbyr vi ekspertise og løsninger som optimaliserer energiforbruket og minimerer miljøpåvirkningen.

 • Energianalyse og evaluering: Våre eksperter gjennomfører en grundig analyse av bedriftens energiforbruk og vurderer eksisterende systemer og apparater for å identifisere muligheter for energieffektivisering.
 • Skreddersydde energiløsninger: Vi utvikler skreddersydde energieffektiviseringsløsninger som passer bedriftens spesifikke behov og mål. Dette kan inkludere implementering av energibesparende teknologier, oppgradering av belysningssystemer, optimalisering av HVAC-systemer og bruk av fornybare energikilder.
 • Kostnadsanalyse og besparelser: Vi gjennomfører en detaljert kostnadsanalyse for å vise bedriften hvilke besparelser som kan oppnås ved å implementere våre foreslåtte energiløsninger. Dette inkluderer også beregninger av potensielle investeringskostnader og tilbakebetalingstider.
 • Implementering og oppfølging: Etter at energiløsningene er valgt, implementerer vi dem nøye og gir støtte gjennom hele prosessen. Vi følger opp og overvåker energiforbruket for å sikre at besparelser oppnås som forventet.
 • Opplæring og bevissthet: Vi tilbyr opplæring og bevissthetsfremmende tiltak for å involvere bedriftens personale og øke bevisstheten om energibesparende prinsipper og beste praksis.

Ved å samarbeide med FaciliTec for energirådgivning kan bedrifter ikke bare redusere sine energikostnader, men også ha en positiv innvirkning på miljøet ved å redusere sitt karbonutslipp og fremme bærekraftig energibruk.

Renhold

FaciliTec tilbyr omfattende renholdstjenester som er utformet for å skape renere, tryggere og mer trivelige arbeidsmiljøer. Våre renholdstjenester er skreddersydd for å møte de unike behovene til hver kunde og streber etter å opprettholde høyeste standarder for renhold og hygiene.

 • Renhold: Vi tilbyr daglig, periodisk eller spesialisert renhold avhengig av kundens krav. Dette inkluderer alt fra generell rengjøring av kontorlokaler til grundig rengjøring av kjøkken, toaletter og andre kritiske områder.
 • Gulvpleie: Vi tar hånd om ulike gulvtyper inkludert tepper, tregulv, fliser og stein. Dette inkluderer rengjøring, polering, voksing og behandlinger for å opprettholde gulvets tilstand og levetid.
 • Vindusvask: Vi tilbyr profesjonell vindusvask både innendørs og utendørs for å sikre klare og rene vinduer, noe som bidrar til et lysere og mer innbydende arbeidsmiljø.
 • Skreddersydde tjenester: Vårt team kan tilpasse tjenester etter spesifikke krav, inkludert spesialrengjøring etter renoveringer eller arrangementer, sanitærtjenester og mye mer.
 • Miljøvennlige produkter: Vi bruker miljøvennlige rengjøringsprodukter og metoder for å redusere miljøpåvirkningen og skape et sunt arbeidsmiljø for alle.
 • Opplæring og kvalitetssikring: Vårt personale får grundig opplæring for å sikre at de forstår de nyeste teknikkene og sikkerhetsstandardene. Vi gjennomfører regelmessige kvalitetskontroller for å sikre at våre tjenester opprettholder høyeste standard.

Uansett om det er kontorer, kommersielle eiendommer, sykehus eller andre typer arbeidsplasser, streber FaciliTec etter å skape et rent og innbydende miljø der mennesker kan trives og være produktive. Vårt renhold går utover det grunnleggende for å gjøre arbeidsmiljøet til et sted der mennesker kan trives og yte sitt beste.

Kantine tjenester

The Market by FaciliTec er ikke bare en personalrestaurant; det er en unik matopplevelse skapt eksklusivt for de ansatte innenfor det spesifikke selskapet eller organisasjonen. Filosofien vår er å tilby praktisk og næringsrik mat av høyeste kvalitet, innrammet av en varm og innbydende atmosfære.

 • Eksklusivitet: The Market by FaciliTec er eksklusivt for de ansatte og er et sted der fellesskap og arbeidsliv smelter sammen i hver smaksopplevelse.
 • Allsidig meny: Vår allsidige meny inkluderer alt fra gourmetretter til sunne alternativer og spesialretter for de med spesielle kostbehov.
 • Kostnadseffektivitet: Vi streber etter å tilby rimelige alternativer, noe som gjør det enkelt og økonomisk fordelaktig for våre kunder å nyte høykvalitetsmat hver dag.
 • Spesialtilbud og rabatter: Våre kunder fortjener det beste, og derfor tilbyr vi jevnlige spesialtilbud og lojalitetsprogrammer for å gjøre hvert besøk minneverdig.
 • Helse og næringsinnhold: Vi er forpliktet til å tilby sunne alternativer og gir næringsinformasjon slik at kundene våre kan ta bevisste matvalg.
 • Tilpasning til kultur og smak: The Market by FaciliTec er kjent for å tilpasse vårt tilbud etter den kulturelle mangfoldet og smakspreferansene til våre kunder, noe som skaper en matopplevelse som er unik for hver enkelt.
 • Miljøvennlige initiativer: Vi er stolte av våre miljøvennlige initiativer, inkludert gjenvinning, reduksjon av plastbruk og bruk av økologiske eller lokalt produserte råvarer for å redusere vår påvirkning på miljøet.
 • Fleksible åpningstider: For å møte våre ansattes behov har The Market by FaciliTec fleksible åpningstider, inkludert tidlige morgener for frokost og sene kvelder for skiftarbeidere.

Velkommen til The Market by FaciliTec, der hvert måltid er en smaksreise og hvert besøk er en mulighet til å skape minneverdige øyeblikk sammen.

Kontakt oss

Kontakt vårt sentralbord på tlf. 400 00 004 eller finn kontaktinfo til de ulike avdelingene her

Kontakt